Piątek, 25 kwietnia 2014, data aktualizacji serwisu: 07.04.2014 o godzinie 09:57
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
883.338 osób
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim
 

W dniach 2 MAJA i 10 LISTOPADA 2014 r. SĄD REJONOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM BĘDZIE NIECZYNNY

 

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.

 zdjęcie SR w Mińsku Maz. 

 

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim obejmuje swoim obszarem właściwości:

KONTAKT

 

SĄD REJONOWY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
ul. Stefana Okrzei 14

05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon (centrala): 25 756-49-00..05
Fax: 25 756-49-40

Godziny urzędowania:Począwszy od dnia 4 października  2010 r. interesanci Wydziałów:

przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta. 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
 

w sprawach cywilnych tel. 25 756-49-11 e-mail: boi1@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
w sprawach karnych i rodzinnych tel. 25 756-49-12 e-mail: boi2@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl
Kierownik Biura Obsługi Interesanta tel. 25 756-49-10 e-mail: boi@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl            
  fax. 25 756-49-13                

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA przyjmuje interesantów w godzinach:

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje wszelką korespondencję dotyczącą Wydziału w godzinach:


tel. 25 756-49-20
fax 25 756-49-50

E-mail: sekretariat@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl 

Jednostki nadrzędne:

©1999-2014 Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL